Optymalne wymiary lady recepcyjnej

Optymalne wymiary lady recepcyjnej

Istnieje wiele czynników, na które należy zwracać uwagę zastanawiając się nad wyborem lady recepcyjnej. Na pierwszy plan wysuwa się jej wygląd, nie bez znaczenia jest zaś i to, że zależy nam na przystępnej cenie tego rodzaju rozwiązania.

Konieczne jest jednak branie pod uwagę i tego, na ile będzie ona wygodna tak z punktu widzenia pracowników, jak i gości i klientów odwiedzających hotel. Na pierwszy plan wysuwa się w tym kontekście wysokość blatu roboczego, a więc tego miejsca, przy którym najczęściej spotkać możemy recepcjonistę. Przyjmuje się, że jego najbardziej odpowiednia wysokość liczy od 72 do 80 centymetrów, wtedy bowiem możemy mieć pewność, że osoba siedząca za ladą będzie się czuła komfortowo. Ma to duże znaczenie, często pracuje ona bowiem przez wiele godzin.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja wówczas, gdy mamy do czynienia z pulpitem wykorzystywanym do obsługi gości. W tym przypadku osoby korzystające z niego n ogół zajmują pozycje stojącą, blat taki musi być więc umieszczony odpowiednio wysoko. Tu o optymalnej wysokości mówi się w granicach od 110 do 120 centymetrów. Nie można zapominać tez o tym, że określając wielkość lady recepcyjnej musimy brać pod uwagę obowiązujące przepisy.

wygodny dostęp do lady recepcyjnejTe mówią między innymi o tym, że punkt obsługi klienta powinien być dostosowany również do potrzeb pacjentów zmagających się z problemem niepełnosprawności ruchowej poruszających się na wózkach. W takim przypadku wysokość pulpitu nie może przekraczać 90 centymetrów. Co więcej, klient niepełnosprawny musi mieć zagwarantowaną możliwość skorzystania z podjazdu, którego minimalna wysokość to 67 centymetrów. Pewne znaczenie ma także szerokość lady recepcyjnej. Tu zdania są podzielone, przyjmuje się jednak, że powinna ona wynosić od 60 do 90 centymetrów. Pulpit dla gościa również doczekał się swoich wytycznych, szacuje się przy tym, że jego szerokość może wahać się od 20 do 40 centymetrów.